பொருளாதார நிபுணரும், துக்ளக் ஆசிரியருமான குருமூர்த்தியுடன் சிறப்பு நேர்காணல்